Tín dụng chính sách mang mùa Xuân đến với những người nghèo (VOV1 - 15.2.2024)