Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân đón Tết (VTV1 - 23h - 10/02/2021)