Tín dụng chính sách góp phần ổn định vùng biên giới Gia Lai (THGL - 21.3.2024)