Tín dụng chính sách góp phần hạn chế tín dụng đen tại TP Hồ Chí Minh (VOV1 - 31/10/19)