Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân Hà Nam (VOV1 - 7.3.2024)