Tín dụng chính sách giúp đồng bào vùng cao thoát nghèo (VTV8 - 11h30 - 5.1.2024)