Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo (VTV1 - 23h - 08/8/19)