Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo Lạng Sơn (VOV1 - 23.8.2022)