Tiếp sức giúp Cựu chiến binh thoát nghèo (VTV1 - 16h00 - 28.4.2024)