Tiếp sức cho sinh viên khó khăn (VNews - 6h00 - 5/5/2021)