Tiếp sức cho người dân vùng khó Lạng Sơn (LSTV - 5.5.2024)