Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ (BTV - 25/7/2021)