Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang làm việc với NHCSXH (HGTV - 12.7.2022)