Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận làm việc với NHCSXH (BTV - 16/4/2021)