Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre làm việc với NHCSXH (THBT - 29.11.2022)