Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ cho ngành ngân hàng (VTV1 - 19h00 - 27.1.2022)