Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, khảo sát các dự án nhà ở xã hội (VTV1 - 19h00 - 4.2.2023)