Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho NHCSXH (VOV1 - 16/5/2020)