Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách (VTV1 - 6h - 06/9/19)