Thi đua học tập và làm theo lời Bác (VTV1 - 19h - 27/11/2020)