Thêm hơn 16 nghìn tỷ đồng vốn vay cho người nghèo (VTV1 - 19h - 04/03/19)