Thanh niên DTTS đi xuất khẩu để thoát nghèo (VOV1 - 18.1.2024)