Thanh Hóa sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (TTV - 04/9/19)