Thăm và tặng quà Tết tại Cao Bằng (CBTV - 19h40 - 06/01/2020)