Thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Cao Lộc (LSTV - 9.1.2023)