Thái Bình thực hiện tín dụng chính sách với người có công (VOV1 - 25/07/19)