Tết no ấm ở vùng lõi nghèo (VTV1 - 19h00 - 6.2.2024)