Tết đủ đầy với những lao động hồi hương tại tỉnh Sóc Trăng (VOV1 - 24.01.2022)

<center><audio width=”300″ height=”32″ style=”width:600px” controls=”controls” src=”https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2022/01/V1-24-01-SOC-TRANG-TET-DU-DAY-VOI-NHUNG-LAO-DONG-HOI-HUONG.mp3″ p=”"></audio></center>