Tây Ninh triển khai “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2024 (TTV11 - 1.4.2024)