Tập trung mọi nguồn lực giảm nghèo bền vững (VTV1 - 17h30 - 29.4.2024)