Tập trung giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer (VTV1 - 19h00 - 24.4.2024)