Tạo việc làm để thoát nghèo bền vững (VTV1 - 16h00 - 5.1.2024)