Tạo việc làm cho người lao động trở về quê sinh sống (VOV1 - 18.10.2021)