Tạo động lực cho bà con dân tộc ở Tây Nguyên phát triển (VTV1 - 19h00 - 17.2.2024)