Tạo điều kiện để người từng lầm lỗi phát triển kinh tế (VTV Cần Thơ - 18h00 - 29.12.2023)