Tạo điều kiện để hộ nghèo tỉnh Ninh Bình tiếp cậm nguồn vốn chính sách (VOV1 - 05/2/2020)