Tặng quà Tết cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tỉnh Bắc Giang (BGTV - 8.1.2023)