Tặng quà Tết cho hộ nghèo, chính sách huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) (BGTV - 15.1.2022)