Tăng mức cho vay ưu đãi đối với HSSV từ 1/12/2019 (VTV1 - 6h - 22/11/19)