Nâng mức và thời hạn cho vay tối đa vốn đối với hộ nghèo (VTV1 - 6h00 -15/3/19)