Phú Yên tăng cường cho vay vốn để người dân sản xuất sau đại dịch (VTV8 - 15.10.2021)