Tăng cường tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam (VOV1 - 23.5.2023)