Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giảm nghèo bền vững (VTV1 - 19h00 - 24/6/2021)