Sơn Tây gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo (HaNoiTV - 18h30 - 1.11.2022)