Sơn La phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2024 (STV - 26.3.2024)