Sơn La phát động tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2022 (VOV1 - 22.3.2022)