Sóc Trăng nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách (STV - 26.4.2022)