Sinh kế cho từng hộ nghèo (VTV1 - 17h30 - 24.5.2024)