Năm 2020 nguồn vốn cho vay hộ nghèo tăng thêm 14.400 tỷ đồng (VTV1 - 6h - 17/5/2020)