Quỳnh Lưu phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng giảm nghèo (NTV - 2/8/2021)